Tìm việc làm tại Nam Trung bộ

 1. Cần tuyển 03 kế toán nam
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 2. Nhân viên kế toán viên
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP
  Lương Thỏa thuận
  Công ty CP Dịch vụ và Xây Dựng Địa ốc ISMART LAND
  Đà Nẵng
  31/05/2018
 4. Công ty CP Dịch vụ và Xây Dựng Địa ốc ISMART LAND
  Đà Nẵng
  31/05/2018
 5. Công ty CP Dịch vụ và Xây Dựng Địa ốc ISMART LAND
  Đà Nẵng
  31/05/2018
 6. Công ty CP Dịch vụ và Xây Dựng Địa ốc ISMART LAND
  Đà Nẵng
  31/05/2018
 7. Công ty CP Dịch vụ và Xây Dựng Địa ốc ISMART LAND
  Đà Nẵng
  31/05/2018
 8. Nhân viên kế toán viên
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 9. kỹ sư xây dựng dân dụng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 10. Nhân viên hành chính nhân sự
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 11. Nhân viên hành chính nhân sự
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 12. Nhân viên thợ inox
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 13. Nhân viên kho
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 14. Nhân viên lái xe đầu kéo
  Lương trên mười hai triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 15. Nhân viên kiến trúc sư
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 16. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 17. Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 18. Nhân viên lái xe trộn bê tông
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 19. Nhân viên tạp vụ
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 20. Nhân viên bếp chính
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018