Tìm việc làm tại Nam Trung bộ

 1. lái xe du lịch
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 2. Nhân viên bảo trì điện
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 3. Nhân viên kỹ thuật cầu đường
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 4. Cần tuyển giám sát bán hàng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 5. kỹ sư xây dựng dân dụng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 6. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 7. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 8. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 9. Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 10. Nhân viên nấu ăn công ty
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 11. Nhân viên thiết kế nội thất
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 12. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 13. Nhân viên pháp chế
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 14. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 15. Nhân viên kỹ thuật cầu đường
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 16. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 17. cần tuyển thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 18. Nhân viên bảo trì điện
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 19. lái xe du lịch
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017
 20. cần tuyển nhân viên cây xanh
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/09/2017