Tìm việc làm tại Nam Trung bộ

 1. Nhân viên thiết kế nội thất
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 2. Nhân viên lái xe đầu kéo
  Lương trên mười hai triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 3. Cần tuyển lễ tân
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 4. cần tuyển 03 nam giao nhận
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 5. Nhân viên kinh doanh
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 6. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 7. Nhân viên hành chính nhân sự
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 8. Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 9. Cần tuyển thợ mộc
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 10. Cần tuyển 03 kế toán nam
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 11. Nhân viên điện viễn thông
  Lương trên sáu triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 12. Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 13. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 14. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 15. Cần tuyển kiến trúc sư
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 16. Nhân viên bếp chính
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 17. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 18. Nhân viên bếp chính
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 19. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017
 20. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  03/06/2017