Tìm việc làm tại Nam Trung bộ

 1. C&B Manager
  Lương 2.000USD
  Công Ty TNHH Nguyên Vật Liệu
  TP Hồ Chí Minh,Đồng Nai,Bình Thuận
  14/08/2018
 2. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  11/08/2018
 3. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  11/08/2018
 4. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  04/08/2018
 5. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  04/08/2018
 6. Nhân viên kỹ thuật điện
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  04/08/2018
 7. Tuyển 10 thợ hàn cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  04/08/2018
 8. Nhân viên lao động phổ thông
  Lương trên bốn mươi triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/07/2018
 9. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/07/2018
 10. công ty TNHH MTV TPD
  Đà Nẵng
  28/07/2018
 11. Nhân viên kỹ thuật điện
  Lương trên sáu triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 12. Tuyển 05 kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 13. Nhân viên kỹ thuật điện
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 14. Tuyển 10 thợ hàn cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 15. Nhân viên bảo vệ công ty
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018