Tìm việc làm tại Duyên hải Bắc bộ

 1. Lập trình viên .NET
  Lương Thỏa thuận
  Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An
  Hải Phòng
  18/08/2017
 2. Nhân viên Hành chính - Nhân sự
  Lương trên bảy triệu
  Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An
  Hải Phòng
  20/07/2017
 3. Phiên dịch Tiếng Anh/ Trợ lý TGĐ
  Lương trên mười triệu
  Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long
  Quảng Ninh
  31/07/2017