Tìm việc làm tại Bắc bộ

 1. Nhân viên khai thuê hải quan
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hưng Yên
  19/10/2017
 2. Office Manager
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  20/10/2017
 3. Kế toán tổng hợp
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  17/10/2017
 4. GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017
 5. GPO International
  Hà Nội
  07/10/2017
 6. Phó Tổng Giám Đốc khối Triển khai Dự án
  Lương trên một trăm năm mươi triệu
  GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017
 7. Giáo viên tiếng Nhật
  Lương 1.000USD
  GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017
 8. Nhân viên tư vấn đào tạo
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  30/09/2017
 9. GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017
 10. Sale Manager bao bì
  Lương 1.000USD
  GPO International
  Hà Nội
  30/09/2017
 11. GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017
 12. GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017
 13. Engineer Manager bao bì
  Lương 1.000USD
  GPO International
  Hà Nội
  30/09/2017
 14. GPO International
  Hà Nội
  30/09/2017
 15. Nhân viên Marketing
  Lương trên mười hai triệu
  GPO International
  Hà Nội,Hưng Yên
  30/09/2017
 16. Chuyên viên tuyển dụng
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017
 17. Giám đốc Ban Đầu tư
  Lương trên tám mươi triệu
  GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017
 18. Nhân viên Quản lý TTS
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017
 19. Tổng Giám đốc - Mã tuyển dụng: TGĐ-C1
  Lương trên tám mươi triệu
  GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017
 20. Phó Tổng Giám đốc khối Kinh doanh - MKT - Dịch vụ
  Lương trên một trăm năm mươi triệu
  GPO International
  Hà Nội
  14/10/2017