Tìm việc làm tại Bắc bộ

 1. Auditing Assistant
  Lương trên bảy triệu
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 2. Thư ký – Biên phiên dịch
  Lương 40.000.000USD
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 3. GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 4. Trợ lý Tổng giám đốc
  Lương trên bảy mươi triệu
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 5. Kế toán dự án
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 6. Kế Toán tổng hợp
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 7. Giám đốc điều hành
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 8. Trợ lý Ban Giám đốc
  Lương trên hai mươi triệu
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 9. GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 10. GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 11. GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 12. Training Manager
  Lương 1.500USD
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 13. Nhân viên hợp đồng
  Lương trên sáu triệu
  TUN Travel
  Hà Nội
  30/09/2018
 14. Trưởng nhóm thiết kế điện
  Lương trên mười lăm triệu
  GPO International
  Hà Nội
  15/08/2018
 15. Giáo viên dạy kỹ năng
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  15/08/2018
 16. Trưởng phòng headhunting
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  15/08/2018
 17. GPO International
  Hà Nội
  15/08/2018
 18. Thực tập sinh tuyển dụng
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  15/08/2017
 19. GPO International
  Hà Nội
  15/08/2018