Tìm việc làm: Toàn thời gian

 1. Nhân viên nam lao dộng phổ thông
  Lương trên sáu triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  26/09/2018
 2. Nhân viên hành chính văn phòng
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  26/09/2018
 3. GPO International
  Hà Nội
  20/10/2018
 4. 8. Tài xế lái xe cho TGĐ
  Lương trên bảy triệu
  Công ty CPXD VT Hoàng Ngân
  TP Hồ Chí Minh
  31/12/2018
 5. Tuyển 05 nhân viên phụ việc bếp
  Lương trên năm mươi triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 6. công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 7. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên năm mươi triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 8. Tuyển 03 nhân viên bảo vệ
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 9. Nhân viên kỹ thuật điện lạnh
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 10. công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 11. Nhân viên thợ PU,phụ PU
  Lương trên chín triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  22/09/2018
 12. Nhân viên cây xanh
  Lương trên năm triệu năm trăm ngàn
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  22/09/2018
 13. Nhân viên thợ mộc,phụ mộc
  Lương trên chín triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  22/09/2018
 14. GPO International
  Thanh Hoá,Thái Nguyên,Hưng Yên
  20/10/2018
 15. công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 16. Nhân viên bếp chính
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 17. công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 18. Nhân viên thợ PU
  Lương trên chín triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 19. Nhân viên nam lao động phổ thông
  Lương trên sáu mươi triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 20. công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018