Tìm việc làm: Toàn thời gian

 1. Nhân viên lao động phổ thông
  Lương trên bốn mươi triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/07/2018
 2. công ty TNHH MTV TPD
  Đà Nẵng
  28/07/2018
 3. Trưởng nhóm thiết kế điện
  Lương trên mười lăm triệu
  GPO International
  Hà Nội
  15/08/2018
 4. Nhân viên kỹ thuật điện
  Lương trên sáu triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 5. Công ty tnhh vận tải trúc anh vân
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương
  31/12/2017
 6. Công ty tnhh thương mại và dich vụ Đức Lộc
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai
  14/12/2018
 7. Công ty tnhh vận tải trúc anh vân
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai,Long An
  31/12/2018
 8. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 9. Nhân viên kế toán viên
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 10. Tuyển 05 kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 11. Tuyển Giáo viên mầm non - thị xã dĩ an, Bình Dương
  Lương trên năm triệu năm trăm ngàn
  TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG
  Bình Dương
  31/07/2018
 12. Nhân viên kỹ thuật điện
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 13. Nhân viên nam giao nhận
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 14. Nhân viên cây xanh
  Lương trên sáu triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 15. Nhân viên bảo vệ công ty
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 16. công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 17. Nhân viên giám sát bán hàng
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 18. Tuyển 05 kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 19. Nhân viên kế toán tổng hợp
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 20. Tuyển 03 lái xe lu
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018