Tìm việc làm: Theo hợp đồng tư vấn

 1. Nhân viên kho
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 2. Nhân viên công nghệ thông tin
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 3. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 4. Nhân viên kho
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 5. Nhân viên công nghệ thông tin
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 6. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 7. Nhân viên công nghệ thông tin
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 8. Nhân viên công nghệ thông tin
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 9. Nhân viên kho
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 10. Nhân viên công nghệ thông tin
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 11. Công Ty TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai,Long An
  29/05/2018
 12. Công Ty TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương
  23/05/2018
 13. HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương
  16/05/2018
 14. 88 Nhân viên bán hàng siêu thi CoopMart-Tphcm
  Lương trên mười lăm triệu
  HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai,Lâm Đồng,Long An
  31/05/2018
 15. 55 Nhân viên bán hàng siêu thi CoopMart-Tphcm
  Lương trên mười lăm triệu
  HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai,Long An
  31/05/2018
 16. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 17. Nhân viên kho
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 18. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 19. Nhân viên công nghệ thông tin
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 20. HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai,Long An
  31/05/2018