Tìm việc làm tại Nam Trung bộ

 1. Tuyển 10 thợ hàn cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 2. cần tuyển 03 nam giao nhận
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 3. Nhân viên kế toán viên
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 4. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 5. kỹ sư kinh tế xây dựng
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 6. Nhân viên kỹ thuật cầu đường
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 7. công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 8. Nhân viên lao dộng phổ thông
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 9. Tuyển 03 nhân viên thợ pu
  Lương trên chín triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 10. Công ty TNHH Truyền thông CCO
  TP Hồ Chí Minh,Bà Rịa - Vũng Tàu,Bạc Liêu,Bắc Ninh,Bến Tre,Bình Dương,Đà Nẵng,Bình Định,Bình Phước,Bình Thuận,Bắc Kạn,Hà
  21/09/2018
 11. Tuyển 03 lái xe lu
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 12. Nhân viên kế toán tổng hợp
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 13. Tuyển 05 kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 14. Nhân viên giám sát bán hàng
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 15. công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 16. Nhân viên bảo vệ công ty
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 17. Nhân viên cây xanh
  Lương trên sáu triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 18. Nhân viên nam giao nhận
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 19. công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 20. Tuyển 05 lái xe đưa đón khách
  Lương trên sáu triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  21/06/2018