Việc làm: Bán hàng kỹ thuật

 1. Nhân viên thời vụ Coopmart TP HCM
  Lương trên mười lăm triệu
  Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 2. Nhân viên bán hàng, thu ngân, giữ quầy đồ
  Lương trên mười lăm triệu
  Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 3. Nhân viên giám sát bán hàng Siêu thị Coopmart.
  Lương trên mười lăm triệu
  Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 4. Việc làm thời vụ Siêu thị Big C
  Lương trên mười lăm triệu
  Siêu thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 5. Siêu thị Big C Nhân viên giám sát đóng gói
  Lương trên mười lăm triệu
  Siêu thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 6. Nhân viên đóng gói, trưng bày siêu thị Big C
  Lương trên mười lăm triệu
  Siêu thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 7. 35 nhân viên quầy giữ đồ siêu thị Big C
  Lương trên mười lăm triệu
  Siêu thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 8. Siêu thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 9. Siêu thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 10. Siêu thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 11. Siêu thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 12. Siêu thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 13. Nhân viên đóng gói, kiểm tra chất lượng
  Lương trên mười lăm triệu
  Siêu thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 14. Cybercore Gaming
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 15. Cybercore Gaming
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 16. Cybercore Gaming
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 17. Nhân viên trông coi, phục vụ, thu ngân
  Lương trên mười lăm triệu
  Cybercore Gaming
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 18. Cybercore Gaming
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 19. Cybercore Gaming
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 20. Cybercore Gaming
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018