Việc làm: Bán lẻ/Bán sỉ

 1. The Coffee House
  TP Hồ Chí Minh
  20/10/2018
 2. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  23/10/2018
 3. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  14/11/2018
 4. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  23/11/2018
 5. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  18/11/2018
 6. Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 7. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  18/09/2018
 8. The Coffee House
  TP Hồ Chí Minh
  21/09/2018
 9. The Coffee House
  TP Hồ Chí Minh
  24/09/2018
 10. Việc làm thêm theo ca
  Lương 15.000.000USD
  Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 11. Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 12. Nhân viên phục vụ chuỗi Highlands Coffee
  Lương trên mười lăm triệu
  Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 13. The Coffee House
  TP Hồ Chí Minh
  18/10/2018
 14. The Coffee House
  TP Hồ Chí Minh
  21/09/2018
 15. Phát Hành Sách VN
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 16. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 17. Nhân viên bán hàng siêu thị Coopmart
  Lương trên mười lăm triệu
  Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 18. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 19. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 20. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018