Việc làm: Bán lẻ/Bán sỉ

 1. Quản Lý Showroom thời trang
  Lương trên tám mươi triệu
  Công ty Cổ Phần Đầu Tư MT Vietnam
  Hà Nội
  28/02/2018
 2. Giám Đốc Bán Lẻ - MTD: GĐBL-JC
  Lương trên bốn mươi triệu
  GPO International
  Hà Nội
  19/01/2018