Việc làm: Khác

 1. Hệ Thống Rạp Chiếu Phim CGV VN
  TP Hồ Chí Minh
  18/09/2018
 2. Hệ Thống Rạp Chiếu Phim CGV VN
  TP Hồ Chí Minh
  18/09/2018
 3. Hệ Thống Rạp Chiếu Phim CGV VN
  TP Hồ Chí Minh
  18/09/2018
 4. Hệ Thống Rạp Chiếu Phim CGV VN
  TP Hồ Chí Minh
  18/09/2018
 5. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 6. công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 7. Nhân viên thợ inox
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 8. Nhân viên văn phòng
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 9. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 10. Cần tuyển lễ tân
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 11. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 12. Nhân viên giao nhận
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 13. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 14. Nhân viên lao dộng phổ thông
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 15. Nhân viên kho
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 16. Nhân viên tạp vụ công ty
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 17. Nhân viên lái xe trộn bê tông
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 18. Nhân viên bếp chính
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 19. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 20. Nhân viên kỹ thuật môi trường
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018