Việc làm: Khác

 1. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 2. công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 3. Nhân viên cây xanh
  Lương trên sáu triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 4. Nhân viên bảo vệ công ty
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 5. công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 6. Tuyển 03 nhân viên thợ pu
  Lương trên chín triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 7. Nhân viên lao dộng phổ thông
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 8. kỹ sư kinh tế xây dựng
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV TĐP
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 9. Nhân viên bảo vệ công ty
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 10. Nhân viên lao dộng phổ thông
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 11. cần tuyển 03 nam giao nhận
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/06/2018
 12. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  30/06/2018