Việc làm: Khác

 1. Nhân viên lái xe trộn bê tông
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 2. Nhân viên giao nhận
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 3. Cần tuyển lễ tân
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 4. Nhân viên thiết kế nội thất
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 5. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 6. Nhân viên thợ PU
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 7. Nhân viên lễ tân
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 8. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 9. Nhân viên văn phòng
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 10. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 11. cần tuyển 03 nam giao nhận
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 12. Nhân viên bếp chính
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 13. Nhân viên tạp vụ
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 14. Nhân viên kho
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 15. Cần tuyển nhân viên bán vé xe bus
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 16. Nhân viên lao dộng phổ thông
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 17. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 18. Nhân viên bếp chính
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 19. Nhân viên giám sát bán hàng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018
 20. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/03/2018