Việc làm: Khác

 1. cần tuyển thợ mộc,phụ mộc
  Lương trên chín triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 2. Nhân viên đóng gói sản phẩm
  Lương trên ba triệu năm trăm ngàn
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 3. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 4. Cần tuyển giám sát bán hàng
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 5. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 6. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 7. cần tuyển nhân viên cây xanh
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 8. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 9. cần tuyển thợ mộc,phụ mộc
  Lương trên chín triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 10. Cần tuyển giám sát bán hàng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 11. Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 12. Nhân viên bếp chính
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 13. Nhân viên kho
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 14. Nhân viên kho
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 15. Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 16. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 17. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 18. Nhân viên tạp vụ
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 19. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 20. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017