Việc làm: Khác

 1. Nhân viên nam lao dộng phổ thông
  Lương trên sáu triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  26/09/2018
 2. Tuyển 05 nhân viên phụ việc bếp
  Lương trên năm mươi triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 3. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên năm mươi triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 4. Tuyển 03 nhân viên bảo vệ
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 5. Nhân viên kỹ thuật điện lạnh
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 6. Nhân viên thợ PU,phụ PU
  Lương trên chín triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  22/09/2018
 7. Nhân viên cây xanh
  Lương trên năm triệu năm trăm ngàn
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  22/09/2018
 8. Nhân viên thợ mộc,phụ mộc
  Lương trên chín triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  22/09/2018
 9. Nhân viên bếp chính
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 10. công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 11. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 12. Nhân viên thợ PU
  Lương trên chín triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 13. Nhân viên nam lao động phổ thông
  Lương trên sáu mươi triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 14. công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 15. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 16. Nhân viên thợ mộc,phụ mộc
  Lương trên chín triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 17. Nhân viên cây xanh
  Lương trên năm triệu năm trăm ngàn
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 18. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV PTD
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 19. Nhân viên tạp vụ
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 20. Nhân viên thợ mộc
  Lương trên chín triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  20/09/2018