Việc làm: Cơ khí

 1. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 2. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  15/09/2018
 3. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  15/09/2018