Việc làm: Cơ khí

 1. Nhân viên kỹ sư điện
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  27/01/2018
 2. Nhân viên kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  27/01/2018