Việc làm: IT - Phần mềm

 1. Lập trình viên Winform
  Lương trên mười triệu
  TNHH Kloon Việt Nam
  Hà Nội
  31/01/2018
 2. Lập trình viên ASP.NET
  Lương trên mười triệu
  TNHH Kloon Việt Nam
  Hà Nội
  31/01/2018