Việc làm: Biên phiên dịch

 1. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Bảo
  Hà Nội
  30/03/2018
 2. Phiên dịch tiếng Anh
  Lương trên bảy triệu
  Thiết bị y tế Thế Hệ Mới
  TP Hồ Chí Minh
  10/02/2018
 3. HR Strategy
  Đồng Nai
  04/02/2018