Việc làm: Hành chính/Nhân sự

 1. Thực tập sinh tuyển dụng
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  15/10/2018
 2. Nhân viên headhunting
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  10/10/2018
 3. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  20/11/2018
 4. The Coffee House
  TP Hồ Chí Minh
  16/09/2018
 5. Chuyên viên tuyển dụng
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  30/09/2018