Việc làm: Hành chính/Nhân sự

 1. Trưởng phòng headhunting
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  15/08/2018
 2. Thực tập sinh tuyển dụng
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  15/08/2017
 3. GPO International
  Hà Nội
  15/08/2018