Việc làm: Vận chuyển/Giao nhận/Kho vận

 1. Công ty tnhh vận tải trúc anh vân
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai,Long An
  31/12/2018
 2. Công ty tnhh vận tải trúc anh vân
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai,Long An
  31/12/2018
 3. Tuyển 03 lái xe lu
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018