Việc làm: Cấp quản lý điều hành

 1. Chief Technical Officer
  Lương 3.000USD
  GPO International
  Hà Nội,TP Hồ Chí Minh
  15/05/2018
 2. Plant Manager - Code: PM-O
  Lương 3.000USD
  GPO International
  Hà Nội
  15/05/2018