Việc làm: Điện/Điện tử

 1. công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 2. Nhân viên thợ điện lạnh
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV ĐTC
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 3. Nhân viên kỹ thuật điện
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV TĐP
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 4. Nhân viên kỹ thuật điện
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 5. công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  15/09/2018
 6. Nhân viên thợ điện lạnh
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  15/09/2018