Việc làm: Điện/Điện tử

 1. Trưởng nhóm thiết kế điện
  Lương trên mười lăm triệu
  GPO International
  Hà Nội
  15/08/2018
 2. Nhân viên kỹ thuật điện
  Lương trên sáu triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 3. Nhân viên kỹ thuật điện
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018