Việc làm: Dịch vụ khách hàng

  1. Customer Service Executive
    Lương Thỏa thuận
    Công ty chuyên cung cấp Giải pháp Tuyển dụng và Đào tạo nhân sự cho các doanh nghiệp (HR STRATEGY)
    TP Hồ Chí Minh
    30/11/2017