Việc làm: Xây dựng

 1. Nhân viên giám sát thi công xây dựng
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV PTD
  Đà Nẵng
  20/09/2018
 2. The Coffee House
  TP Hồ Chí Minh
  20/09/2018
 3. The Coffee House
  TP Hồ Chí Minh
  10/10/2018