Việc làm: Kiến trúc/Thiết kế nội thất

 1. Nhân viên thiết kế nội thất
  Lương Thỏa thuận
  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT SUN
  TP Hồ Chí Minh
  30/06/2018
 2. Nhân viên kiến trúc sư
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 3. Nhân viên kiến trúc sư
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 4. Nhân viên kiến trúc sư
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 5. Nhân viên kiến trúc sư
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 6. Nhân viên kiến trúc sư
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 7. Nhân viên kiến trúc sư
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 8. Nhân viên kiến trúc sư
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 9. Kiến Trúc Sư
  Lương Thỏa thuận
  GPO International
  Hà Nội
  30/04/2018
 10. Nhân viên Sales nội thất
  Lương Thỏa thuận
  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT SUN
  TP Hồ Chí Minh
  31/05/2018