Việc làm: Hàng không/Du lịch/Khách sạn

 1. công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  16/06/2018
 2. Nhân viên hướng dẫn viên du lịch
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 3. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 4. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018