Việc làm: Kế toán/Tài chính

 1. Công ty TNHH Việt Goods
  TP Hồ Chí Minh
  21/09/2018
 2. Kế toán trưởng
  Lương trên mười lăm triệu
  Công ty CPXD VT Hoàng Ngân
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 3. Giám đốc tài chính
  Lương trên mười bảy triệu
  Công ty CPXD VT Hoàng Ngân
  TP Hồ Chí Minh
  30/11/2018
 4. Tuyển 03 kế toán nam
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  15/09/2018
 5. Nhân viên Kế toán viên
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  15/09/2018
 6. GPO International
  Hà Nội
  30/09/2018