Việc làm: Pháp lý

 1. Nhân viên pháp chế
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 2. Nhân viên pháp chế
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 3. Denco Law Firm
  Hà Nội
  31/07/2018