Ứng tuyển vị trí: Tuyển tài xế bằng B2,C và 40 nhân viên phụ xe (ID: 39150)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.