Ứng tuyển vị trí: Tổng đài viên dịch vụ hàng không Vietjet air (ID: 40257)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.