Ứng tuyển vị trí: siêu thi BigC - Tuyển 90 sắp xếp hàng hóa nhẹ / 15 nam theo xe giao hàng (nhận sinh viên làm hè) (ID: 45279)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.