Ứng tuyển vị trí: Rạp phim CGV tuyển dụng nhân viên bán vé, bán bắp nước (ID: 41209)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.