Ứng tuyển vị trí: Nhân viên thợ inox, nhôm kính,thợ inox,thợ phụ (ID: 40537)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.

GẤP
Việc làm tuyển gấp
Việc làm của tuần