Ứng tuyển vị trí: Nhân viên thợ inox, nhôm kính,thợ inox,thợ phụ (ID: 40180)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.