Ứng tuyển vị trí: Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí (ID: 45259)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.