Ứng tuyển vị trí: Nhân viên bán hàng, thu ngân, kiểm kê tại siêu thị Big C TP HCM (ID: 42080)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.