Ứng tuyển vị trí: Highlands Coffee tuyển gấp 50 nhân viên phục vụ, pha chế tại hệ thống TP HCM (ID: 42136)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.