Ứng tuyển vị trí: [HCM] CGV Cinemas Tuyển Nhân Viên Thu ngân Bán Thời Gian (ID: 41364)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.