Ứng tuyển vị trí: Giám đốc Điều hành cho một Khách sạn 4 sao đang trong giai đoạn set-up tại Hạ Long (ID: 40225)

Bạn chưa đăng ký tài khoản trên sagojo.com. Phải là thành viên mới có thể ứng tuyển. Hãy đăng ký
Trở lại xem chi tiết công việc.

GẤP