Việc làm đang tuyển

 1. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 2. cần tuyển thợ mộc,phụ mộc
  Lương trên chín triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 3. lái xe du lịch
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 4. Nhân viên đóng gói sản phẩm
  Lương trên ba triệu năm trăm ngàn
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 5. Nhân viên thiết kế nội thất
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 6. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 7. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 8. Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 9. kỹ sư xây dựng dân dụng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 10. Nhân viên kỹ thuật cầu đường
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 11. Cần tuyển giám sát bán hàng
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 12. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 13. Nhân viên thợ điện lạnh
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 14. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 15. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 16. cần tuyển nhân viên cây xanh
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 17. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 18. lái xe du lịch
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 19. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017
 20. cần tuyển thợ mộc,phụ mộc
  Lương trên chín triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  23/12/2017