Việc làm đang tuyển

 1. cần tuyển thợ mộc,phụ mộc
  Lương trên chín triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 2. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 3. Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 4. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 5. Nhân viên hướng dẫn viên du lịch
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 6. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 7. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 8. kỹ sư xây dựng dân dụng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 9. Cần tuyển giám sát bán hàng
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 10. Nhân viên kỹ thuật cầu đường
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 11. Nhân viên bảo trì điện
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 12. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 13. cần tuyển nhân viên cây xanh
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 14. Nhân viên thợ điện lạnh
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 15. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 16. lái xe du lịch
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 17. Nhân viên văn phòng
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 18. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 19. cần tuyển 03 kế toán viên
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017
 20. Cần tuyển lễ tân
  Lương trên bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/08/2017