Xem hồ sơ ứng viên

Only registered members can see employees contact details
Bán hàng
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn 3.500.000VND/tháng
Công việc Park time
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Dịch vụ khách hàng
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn 2.500.000VND/tháng
Khác
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Bán hàng kỹ thuật
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Tìm việc làm
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn 2.000.000VND/tháng
CV đơn giản để xin việc làm
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn 147USD/tháng
Bán hàng kỹ thuật
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Bán hàng kỹ thuật
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Bán hàng
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Khác
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Bán hàng kỹ thuật
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Nhân viên
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn 5.000.000VND/tháng
Bán hàng
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Khác
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Bán hàng kỹ thuật
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Em xin được đăng ký vào làm
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
HỒ SƠ XIN VIỆC CỦA VŨ THỊ HỒNG HUYỀN - VỊ TRÍ BÁN HÀNG
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn 6.000.000VND/tháng
Bán hàng kỹ thuật
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn Thỏa thuận
Sơ yếu lí lịch
Địa điểm:Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn 6.500.000VND/tháng