Điều Khoản Bảo Mật

Chính sách bảo mật này qui định rõ phương thức mà Công ty TNHH A-LINE Việt Nam (sau đây sẽ gọi tắt là Chúng tôi) lựa chọn, sử dụng, duy trì và công bố các thông tin được chọn lọc từ những Người sử dụng trang Web www.sagojo.com (sau đây sẽ gọi tắt là Người sử dụng). Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang Web cũng như tất cả các sản phẩm, dịch vụ mà công ty A-LINE Việt Nam cung cấp.

Thông tin xác nhận cá nhân

Chúng tôi có thể lấy thông tin xác nhận cá nhân từ Người sử dụng theo nhiều cách, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người sử dụng ghé thăm trang Web của chúng tôi, đăng ký trên trang Web, đồng ý với các thông báo, trả lời khảo sát, điền thông tin cũng như tham gia vào các họat động, dịch vụ, đặc tính hoặc các nguồn khác mà chúng tôi có sẵn trên trang Web. Người sử dụng có thể được yêu cầu cung cấp những thông tin như tên, địa chỉ Email, địa chỉ gửi thư, số điện thọai. Hoặc Người sử dụng có thể ẩn danh ghi ghé thăm trang Web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lấy thông tin xác nhận cá nhân từ Người sử dụng chỉ khi nào Người sử dụng tình nguyện cung cấp. Những Người sử dụng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân trừ khi đìêu đó ngăn cản họ kết nối với các họat động khác có liên quan trên trang Web của chúng tôi.

Thông tin không phải xác nhận cá nhân

Chúng tôi có thể lấy những thông tin không thuộc về thông tin xác nhận cá nhân của Người sử dụng bất cứ khi nào họ tương tác với trang Web của chúng tôi. Những thông tin không thuộc về xác nhận cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, lọai máy tính và thông tin kỹ thuật của phương tiện mà Người sử dụng dùng để kết nối với chúng tôi, chẳng hạn như hệ thống tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ mạng cũng như các thông tin tương tự.

Web browser cookies

(Thông tin do trình duyệt Web tạo ra để lưu thông tin cho máy chủ) Website của chúng tôi có thể sử dụng “cookies” để tăng cường trải nghiệm của Người sử dụng. Trình duyệt Web của Người sử dụng đặt những “cookies” trong việc chạy ổ cứng nhằm mục đích lưu giữ dữ liệu và thỉnh thoảng theo dõi thông tin. Người sử dụng có thể lựa chọn cài đặt từ chối “cookies”, hoặc báo ngay khi “cookies” được gửi. Nếu vậy, một vài chức năng của trang Web sẽ không có sẵn.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

Công ty A-LINE Việt Nam có thể thu thập và sử dụng thông tin xác nhận cá nhân của Người sử dụng vì những mục đích sau:

1-      Để cải thiện dịch vụ khách hàng : Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu dịch vụ của chính bạn và hỗ trợ những nhu cầu hiệu quả hơn.

2-      Để cá nhân hóa trải nghiệm của Người sử dụng : Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tập hợp lại để hiểu cách Người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, như một nhóm, sử dụng dịch vụ và các nguồn mà chúng tôi cung cấp.

3-      Để cải thiện trang Web của chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi mà bạn cung cấp để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

4-      Để tiến hành thanh toán: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà Người sử dụng cung cấp về họ khi đặt yêu cầu chỉ để cung cấp dịch vụ cho yêu cầu đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với những Bên khác trừ khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ liên quan.

5-      Để chia sẻ thông tin của bạn với Bên thứ Ba: Nếu không có sự đồng ý của Người sử dụng, chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc bán thông tin với Bên thứ Ba vì mục đích quảng cáo hoặc mục đích khác.

6-      Để khởi động chương trình quảng cáo, cuộc thi, khảo sát hoặc những đặc điểm khác trên trang Web: Để gửi đến Người sử dụng thông tin mà họ đồng ý nhận về chủ đề mà theo chúng tôi là họ có hứng thú.

7-      Đề gửi những thư điện tử (Email) định kỳ: Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ Email để gửi đến Người sử dụng thông tin và những cập nhật gắn liền với yêu cầu của họ. Có thể cũng được dùng để đáp ứng những truy vấn, câu hỏi và/hoặc những yêu cầu khác. Nếu Người sử dụng quyết định lựa chọn nằm trong danh sách email của chúng tôi, họ sẽ nhận những email có thể bao gồm tin tức công ty, những cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v… Nếu bất cứ khi nào Người sử dụng muốn hủy bỏ đăng ký nhận email thì họ có thể liên hệ trực tuyến với chúng tôi.  

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi thông qua sự lựa chọn dữ liệu, lưu trữ, thực hành phương pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ,chống lại truy cập trái phép, sửa đổi, tiết lộ hoặc phá họai thông tin cá nhân, tên đăng nhập, mật mã, thông tin và dữ liệu được thực hiện trên trang Web của chúng tôi.

Các Bên Website thứ Ba

Những Người sử dụng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc những thông tin khác trên trang Web của chúng tôi liên kết với các trang khác cùng với các dịch vụ của đối tác, nhà cung ứng, quảng cáo, tài trợ, nhượng quyền và các bên thứ Ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không quản lý các nội dung cũng như đường dẫn xuất hiện trên các trang Web này và không chịu trách nhiệm đối với những thủ tục từ các trang Web liên kết với trang của chúng tôi. Thêm vào đó, những trang Web cũng như dịch vụ này, bao gồm nội dung và đường dẫn của họ, có thể thay đổi liên tục, chưa kể đến họ có chính sách bảo mật và dịch vụ khách hàng riêng. Trình duyệt và tương tác trên bất cứ trang nào khác, bao gồm những trang có liên kết với trang của Chúng tôi, thì phải tuân theo chính sách và điều kiện riêng của trang đó.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang của Chúng tôi có thể được gửi đến Người sử dụng bởi các đối tác cài đặt “cookies”. Những “cookies” cho phép máy chủ quảng cáo phát hiện ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi bạn một quảng cáo trực tuyến để tập hợp những thông tin không phải là thông tin xác nhận cá nhân của bạn hoặc những ai sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép mạng lưới quảng cáo gửi những quảng cáo đã xác định là phù hợp với bạn. Chính sách bảo mật này không bao gồm việc sử dụng “cookies” của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Những thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Công ty TNHH A-LINE Việt Nam có đầy đủ quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa ngày cập nhật vào phần dưới cùng của trang. Chúng tôi khuyến khích Người sử dụng kiểm tra thừơng xuyên để được thông báo cách thức chúng tôi thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý về trách nhiệm phải kiểm tra chính sách bảo mật này định kỳ và nhận biết những sửa đổi.

Sự chấp thuận của bạn đối với điều khỏan này

Khi sử dụng trang Web này thì đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách này xin vui long không sử dụng trang Web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng địa chỉ này và theo dõi những thay đổi trong chính sách sẽ được xác nhận rằng bạn đồng ý với những thay đổi này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này hoặc về các thao tác trên trang Web của chúng tôi, hoặc về việc giao dịch với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi: Công ty TNHH A-LINE Việt Nam www.sagojo.com Lầu 8, Phòng 801, Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam. 08-739-1212 inquiry@sagojo.com   Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 09/08/2013.

sagojo.com