Các gói đăng tin

Tiêu chuẩn

30 ngày

Nâng cao

30 ngày

Chuyên nghiệp

30 ngày

Cao cấp

30 ngày

$50

1 tin tuyển dụng Chọn

$75

3 tin tuyển dụng Chọn

$100

5 tin tuyển dụng Chọn

$200

5 tin tuyển dụng Chọn
Duyệt tin nhanh chóng. Duyệt tin nhanh chóng. Duyệt tin nhanh chóng. Duyệt tin nhanh chóng.
1 email tư vấn tuyển dụng 2 email tư vấn tuyển dụng. 4 email tư vấn tuyển dụng. 4 email tư vấn tuyển dụng.
1 tuần "Việc làm tốt nhất". 1 tuần "Việc làm tốt nhất". 2 tuần "Việc làm tốt nhất". 4 tuần "Việc làm tốt nhất".
Đăng tin lên trang Facebook. Đăng tin lên trang Facebook. Đăng tin lên trang Facebook. Đăng tin lên trang Facebook.

Xem hồ sơ ứng viên trực tuyến.

Sử dụng đăng tin trong 30 ngày.

1 tuần top đầu ngành nghề

1 tuần "Việc làm hấp dẫn".

Xem hồ sơ ứng viên trực tuyến.

Sử dụng đăng tin trong 30 ngày.

1 tuần top đầu ngành nghề

1 tuần "Việc làm hấp dẫn".

Xem hồ sơ ứng viên trực tuyến.

Sử dụng đăng tin trong 30 ngày.

2 tuần top đầu ngành nghề

2 tuần "Việc làm hấp dẫn".

Xem hồ sơ ứng viên trực tuyến.

Sử dụng đăng tin trong 30 ngày.

4 tuần top đầu ngành nghề

4 tuần "Việc làm hấp dẫn".

Liên hệ, chăm sóc tư vấn tuyển dụng.

Đặt logo công ty trên trang chủ.

Top đầu ngành nghề

Các công việc này sẽ được đặt trên top đầu ngành nghề, top đầu kết quả tìm kiếm. Tăng khả năng tìm được ứng viên thích hợp.

Việc làm hấp dẫn

Quảng bá tin tuyển dụng đến người tìm việc. Tin tuyển dụng sẽ được xuất hiện tại vị trí Việc làm nổi bật trên trang tuyển dụng.

  • topdaunganhnghe
  • vieclamhapdan
  • vieclamtotnhat
  • xemhosoungvien
  • chiasefacebook