Category: 他

 1. Nhân viên cây xanh
  Salary over sáu triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  16/06/2018
 2. công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  16/06/2018
 3. Nhân viên văn phòng
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  16/06/2018
 4. Tuyển 03 nhân viên thợ pu
  Salary over chín triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  16/06/2018
 5. Nhân viên bốc xếp hàng tại kho
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  16/06/2018
 6. công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  16/06/2018
 7. cần tuyển 03 nam giao nhận
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 8. Nhân viên thợ inox
  Salary over tám triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 9. Nhân viên văn phòng
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 10. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 11. Nhân viên nam giao nhận
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 12. Cần tuyển lễ tân
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 13. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 14. Nhân viên thợ inox
  Salary over tám triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 15. Nhân viên văn phòng
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 16. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 17. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 18. Nhân viên giao nhận
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 19. Nhân viên phụ bếp
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018
 20. Nhân viên lao dộng phổ thông
  Salary over năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  09/06/2018