Các hạng mục dự án

 1. → Tìm kế toán(5)
 2. → Viết kế hoạch kinh doanh(0)
 3. → Viết hợp đồng(1)

 1. → Excel(0)
 2. → Điền dữ liệu(2)
 3. → Đăng quảng cáo, rao vặt(2)
 4. → Post bài(0)

 1. → Banner, Logo, Flash(1)
 2. → Thiết kế in ấn và bao bì(0)
 3. → Thiết kế tờ rơi, Brochure(0)
 4. → Thiết kế quảng cáo & Đăng báo(1)
 5. → Làm mô hình 3D(1)

 1. → Viết ứng dụng BlackBerry(0)
 2. → Viết ứng dụng Android(0)
 3. → Viết ứng dụng Iphone(0)

 1. → Xây dựng(1)
 2. → Phục vụ & Dọn phòng(1)
 3. → Người mẫu(0)
 4. → Các công việc khác(17)
 5. → Giữ xe(0)
 6. → Gia sư(0)

 1. → Thiết kế sản phẩm(0)
 2. → Tìm kiếm khách hàng(1)
 3. → Tìm nhà sản xuất(1)
 4. → Tìm nhà cung cấp(0)
 5. → Sản xuất sản phẩm(0)

 1. → Tạo liên kết đến trang web(2)
 2. → Tìm kiếm thông tin khách hàng(0)
 3. → Tạo Facebook fan(0)
 4. → PG & PB(0)
 5. → Bán hàng(2)
 6. → SEO cho trang web(1)

 1. → Xây dựng trang web(2)
 2. → Tạo shop Online(1)
 3. → Bảo trì máy tính(0)
 4. → Viết phần mềm(0)

 1. → Đăng báo(0)
 2. → Dịch thuật(0)
 3. → Thông dịch, phiên dịch(1)
 4. → Viết báo cáo(0)
 5. → Viết bài luận(0)
 6. → Viết mô tả sản phẩm(0)
 7. → Viết báo(0)