Bắt đầu
Ngân sách
Ứng viên
12 tháng trước
Kết thúc
40.000.000 đ
1
4 năm trước
Kết thúc
thỏa thuận
0
5 năm trước
Kết thúc
4.000.000 đ
2