Job Type: Full-Time

 1. Tuyển công nhân
  Salary Negotiable
  Công ty TNHH XNK Bao Bì Hồng Hà
  TP Hồ Chí Minh
  31/03/2018
 2. Tuyển nhân viên QC
  Salary Negotiable
  Công ty TNHH XNK Bao Bì Hồng Hà
  TP Hồ Chí Minh
  31/03/2018
 3. Công nhân khâu In
  Salary over năm triệu bốn trăm ngàn
  Công ty TNHH XNK Bao Bì Hồng Hà
  TP Hồ Chí Minh
  31/03/2018
 4. Công ty TNHH XNK Bao Bì Hồng Hà
  TP Hồ Chí Minh
  31/03/2018
 5. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 6. Trưởng phòng Kinh doanh
  Salary Negotiable
  GPO International
  Hà Nội
  15/03/2018
 7. Nhân viên kinh doanh
  Salary Negotiable
  GPO International
  Hà Nội
  15/03/2018
 8. GPO International
  Hà Nội
  15/03/2018
 9. GPO International
  Hà Nội
  15/03/2018
 10. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THIÊN LONG
  TP Hồ Chí Minh,Đồng Nai,Long An,Tây Ninh
  30/04/2018
 11. Nhân viên thiết kế nội thất
  Salary over bảy triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 12. Nhân viên kinh doanh
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 13. Nhân viên phụ bếp
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 14. Nhân viên thợ PU
  Salary over tám triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 15. Cần tuyển 03 kế toán nam
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 16. Nhân viên lễ tân
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 17. Nhân viên bán hàng
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 18. Nhân viên hành chính nhân sự
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 19. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 20. Nhân viên văn phòng
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018