Job Type: Full-Time

 1. Auditing Assistant
  Salary over bảy triệu
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 2. Thư ký – Biên phiên dịch
  Salary 40.000.000USD
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 3. Tài xế xe ben
  Salary over năm triệu
  Công ty CPXD VT Hoàng Ngân
  TP Hồ Chí Minh,Đồng Nai
  31/10/2018
 4. Tài xế lái xe cho TGĐ
  Salary over bảy triệu
  Công ty CPXD VT Hoàng Ngân
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 5. Tài xế xe cơ giới: xe lu
  Salary over bảy triệu
  Công ty CPXD VT Hoàng Ngân
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 6. Công ty CPXD VT Hoàng Ngân
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 7. 8. Tài xế lái xe cho TGĐ
  Salary over bảy triệu
  Công ty CPXD VT Hoàng Ngân
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 8. Công ty tnhh vận tải trúc anh vân
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương
  31/12/2017
 9. Công ty tnhh thương mại và dich vụ Đức Lộc
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai
  14/12/2018
 10. Công ty tnhh vận tải trúc anh vân
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai,Long An
  31/12/2018
 11. C&B Manager
  Salary 2.000USD
  Công Ty TNHH Nguyên Vật Liệu
  TP Hồ Chí Minh,Đồng Nai,Bình Thuận
  14/08/2018
 12. Nhân viên thiết kế
  Salary Negotiable
  Công ty Cổ phần Reli USA
  TP Hồ Chí Minh
  30/09/2018
 13. Nhân viên đăng ký thuốc
  Salary Negotiable
  Công ty Cổ phần Reli USA
  TP Hồ Chí Minh
  30/09/2018
 14. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  11/08/2018
 15. GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 16. Trợ lý Tổng giám đốc
  Salary over bảy mươi triệu
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 17. Kế toán dự án
  Salary Negotiable
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 18. Kế Toán tổng hợp
  Salary Negotiable
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018
 19. GPO International
  Ha Noi
  31/08/2018
 20. Giám đốc điều hành
  Salary Negotiable
  GPO International
  Hà Nội
  31/08/2018