Category: Sales

 1. Công ty CPXD VT Hoàng Ngân
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 2. Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh,Bình Dương
  16/05/2018
 3. Nhân viên bán hàng siêu thi Vinmart
  Salary over mười lăm triệu
  HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART
  TP Hồ Chí Minh
  28/11/2018