Category: Other

 1. Nhân viên phụ bếp
  Salary over bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  11/08/2018
 2. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  11/08/2018
 3. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  04/08/2018
 4. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  04/08/2018
 5. Nhân viên lao động phổ thông
  Salary over bốn mươi triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/07/2018
 6. Nhân viên phụ bếp
  Salary over bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/07/2018
 7. Nhân viên bảo vệ công ty
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018