Category: Other

 1. Hệ Thống Rạp Chiếu Phim CGV VN
  TP Hồ Chí Minh
  18/09/2018
 2. Hệ Thống Rạp Chiếu Phim CGV VN
  TP Hồ Chí Minh
  18/09/2018
 3. Hệ Thống Rạp Chiếu Phim CGV VN
  TP Hồ Chí Minh
  18/09/2018
 4. Hệ Thống Rạp Chiếu Phim CGV VN
  TP Hồ Chí Minh
  18/09/2018
 5. Nhân viên phụ bếp
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 6. công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 7. Nhân viên thợ inox
  Salary over tám triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 8. Nhân viên văn phòng
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 9. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 10. Cần tuyển lễ tân
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 11. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 12. Nhân viên giao nhận
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 13. Nhân viên phụ bếp
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 14. Nhân viên lao dộng phổ thông
  Salary over năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 15. Nhân viên kho
  Salary over năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 16. Nhân viên tạp vụ công ty
  Salary over bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 17. Nhân viên lái xe trộn bê tông
  Salary over tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 18. Nhân viên bếp chính
  Salary over bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 19. Nhân viên bảo vệ
  Salary over năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018
 20. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/05/2018