Thanh Tuyền

06/09/2013
 • Thanh Tuyền
 • Thanh Tuyền
 • Điểm hồ sơ: 0%
 • Tỉ lệ trúng thầu: 0%
 • Tỉ lệ hoàn thành: 0%
 • Uy tín 0/5 (0 đánh giá)
 • Điểm hồ sơ: 0%
  0%
 • Tổng số dự án đã đăng: 0
 • Điểm dự án: 0
 • Thứ hạng: (-?-)
My sagojo