sagojotv vol 15: Những câu giao tiếp hằng ngày trong công ty Nhật

Xin chào ngày mới!

“Plum jobs – rewarding lives”

|| Bạn đang tìm việc làm? || 

Có thể nói ” tinh thần đồng đội ” là một trong những yếu tố cốt lõi góp phần tạo nên sự thành công cho người Nhật.

Vì thế văn hóa giao tiếp là một công cụ chủ chốt mà họ luôn không ngừng khai thác và xây dựng nhằm tạo ra sự đoàn kết vững chắc, đặc biệt tại nơi công sở!

Hãy cùng sagojo điểm qua những câu chào bằng tiếng Nhật trong giao tiếp hằng ngày, để từ đó thấy được tại công ty Nhật Bản, họ xây dựng sự liên kết giữa các nhân viên thế nào nhé! ^_^

  • sagojo15

Bài cùng chuyên mục: