sagojotv vol 7 – Vị trí ngồi trong cuộc họp

Xin chào ngày mới ! “Plum jobs – rewarding lives ” || www.sagojo.com

Trong sagojotv vol 4, mình đã giới thiệu cho các bạn biết về cuộc họp thường niên buổi sáng tại công ty Nhật bao gồm nội dung và hình thức như thế nào. Chào nhau kính trọng, báo cáo công việc mỗi ngày và đọc khẩu hiệu công ty, đã giúp dần nhân viên làm việc một cách bài bản và theo quy trình, từ đó hình thành nếp làm việc kỹ cương và phép tắc.

Với những cuộc họp quan trọng khác hay chỉ là vị trí ngồi trong xe, họ cũng có những ý nghĩa và nguyên tắc riêng mà hãy cùng mình xem thử từng vị trí ngồi họp nói lên điều gì nhé !!!

Bài cùng chuyên mục: